Impressum

Beauty & Mess

Online  blog

e-mail – info@beautyandmess.com

 

Glavno uredništvo

Martina Medur – martina@beautyandmess.com

 

Dizajn i IT rješenja

Beauty & Mess IT tim

Izdavač

Provokativa d.o.o.

Ante Topića-Mimare 30

10 0090 Zagreb, Hrvatska

OIB: 93859679511

Poslovna banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa: 2484008-1105871030
IBAN:  HR8824840081105871030